zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tajovského čriepky

Po roku sme sa opäť zišli v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, aby sme si vychutnali krásu umeleckého prednesu. 6.11. sa totiž uskutočnila školská recitačná súťaž s názvom Tajovského čriepky. Slnečný jesenný deň sme strávili obklopení nie len spomienkami na Tajovského život a dielo, ale aj zahĺbení do prednesu pestrej škály ukážok a úryvkov poézie i prózy. Nezaháľali sme ani cez prestávku a priazeň počasia sme využili na prechádzku k neďalekému cintorínu, kde sme zapálili sviečky na hrobe Jozefa Gregora Tajovského.
 
Špeciálne poďakovanie patrí Literárnemu a hudobnému múzeu v Banskej Bystrici, ktoré nám umožnilo uskutočniť súťaž v priestoroch Pamätného domu a vedúcej múzea, Mgr. Soni Šváčovej, PhD., ktorá nás celý deň sprevádzala a oboznamovala s mnohými zaujímavými informáciami z Tajovského života.
V ďalších súťažiach teda budú našu školu reprezentovať:
súťaž Kováčova Bystrica: Michaela Valová, Filip Kotoč, Nina Beňová, Sabina Matiščáková, Beáta Fulopová, Zuzana Nulíčková 
súťaž Hviezdoslavov Kubín: Thu Thao Tran Minh, Ľudovít Balog, Cecília Miškovová, Terézia Kiabová, Diana Kutliaková, Lucia Štollmanová.
Blahoželáme!