zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Piškvorky

Ako už aj pominulé roky, aj tento rok sa na našej škole uskutočnil turnaj v Piškvorkách. Napriek odchodu hlavných organizátorov, v súčasnosti študentov na univerzite, Ľubice Hladkej a Adama Dobroviča, turnaj nezanikol a aj tento rok sa na našej škole úspešne zrealizoval. Turnaj sa konal dňa 13.10.2017 a zorganizovali ho Nikola Demeterová a Emma Gužiová, žiačky 2.C triedy. Herný program vytvoril Samuel Čavoj, žiak 3.F triedy.
Do turnaja sa zapojilo viac než 50 študentov z matematických tried, ktorí medzi sebou hrali a hrali, až dokým neostali len tí najlepší. Vybrať celkovo z 50 študentov len 20 najlepších bolo vskutku ťažké, pretože všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili hrali obdivuhodne. Celkovo na oblastné kolo z tohto turnaja postúpilo 20 žiakov, ktorí sa následne rozdelili do 4 tímov. Guľôčka v jamôčke, Sovietska vlna, Gramana a Uproot. Menované tímy nás budú ďalej reprezentovať na oblastnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16. 11. 2017 na pôde našej školy.
Tak reprezentanti, držíme vám palce!