zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výsledky prijímacích skúšok

 Výsledky prijímacích skúšok, ktoré sa konali  9. a 11. mája 2017 na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici pre študijný odbor 7902 J gymnázium. 

Zoznam úspešných uchádzačov do všeobecných tried

Zoznam úspešných uchádzačov do triedy s profiláciou matematika

Zoznam neúspešných uchádzačov