zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Súťaž projektov v nemeckom a ruskom jazyku

Predmetové komisie nemeckého a ruského jazyka  dňa 26.  4. 2017 usporiadali školskú súťaž projektov v nemeckom a ruskom jazyku. Cieľom bolo, rovnako ako každý rok, podporiť záujem o štúdium týchto jazykov.
Súťaže sa zúčastnilo 26 študentov s rekordným počtom 21 projektov. Žiaci spracovali témy podľa vlastného výberu a pomocou interaktívnej tabule, hier a rôznych videí zapájali aj spolužiakov. Hlasovaním si vybrali najlepšie projekty.
VÝSLEDKY:   
Nemecký jazyk :
1. Ke Tang, 1. D., Čína
2. Kristián Bornay, 2. C,  Rock ´n roll
3. Slávka Hroncová a Anna Mojžišová, 2. A, Berlín
Ruský jazyk :
1. Jana Kuricová, 3. C, Ročné obdobia