zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11.4.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína pre recitátorov IV. - V. kategórie s podtitulom: „Vitaj zo sveta v našom svetíku…“.

O milé otváracie vystúpenie sa postarali deti z DDS Zuškári pri ZUŠ Brezno s pútavou dramatizáciou balady od Janka Kráľa: Kríž a Čiapka. V tomto ročníku farby GJGT hájili žiačky Thu Thao Tran Minh z 1. B s dielom od D. Dušeka: Prášky na spanie a Anna Theodoulides z 3. D s dielom od V. Rozenbergovej: Altaluna. Obe dievčatá zvládli svoje vystúpenie na výbornú a nadchli aj prítomnú odbornú porotu. Tá sa rozhodla k netradičnému kroku a umiestnila obe žiačky GJGT na druhé miesto, hneď za víťazkou Lenkou Koristekovou.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.