zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

,,Slovo, čo um i srdce vaše posilní”

Dnešný deň  sa dal prežiť na sto spôsobov – niektorí sa poctivo učili v škole, iní sa zúčastnili prednesu prózy a poézie v rodnom dome J.G.Tajovského, no a študenti štvrtého ročníka si v reprezentatívnych priestoroch Literárneho a hudobného múzea  Štátnej vedeckej knižnice v BB na Lazovnej ulici zmerali svoje sily a schopnosť zaujať v rétorickej súťaži.
Celkom 24 študentov malo možnosť ukázať svoj  talent a rečnícke schopnosti pri prednese vlastných prejavov, a to všetko pred zrakmi početného tretiackeho publika a odbornou porotou.
Okrem vysokej kvality prednesu porota ocenila aj široký tematický záber prejavov. Po náročnom výbere tých najlepších a zohľadnení hlasu publika boli nakoniec ocenení štyria študenti:
1. Diana Olvecká  (IV.B)
2. Diana Filadelfiová (IV.D)
3. Emma Materlínová (IV.D)
4. Alica Ďurková (IV.D)  - cena ŠVK 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci, v poradí šiesty ročník, ktorý nepochybne opäť prinesie množstvo nových, zaujímavých podnetov.
Názor diváka:
Naša trieda, 3.C ,sa mala  možnosť zúčastniť rétorickej súťaže štvrtákov, ktorá sa konala v priestoroch ŠVK. Bola to zaujímavá skúsenosť aj vďaka témam, ktoré si  súťažiaci študenti  vybrali. Mohli sme počuť názory týkajúce sa ľudskej slobody, úcty k starším, ale aj o tom aká je uponáhľaná doba a nikto na nič nemá čas.
Mňa osobne najviac zaujali dve témy. Bola to skutočná sila slov a nedostatočné tresty sexuálnych násilníkov. Myslím, že najkontroverznejšie čo sme počuli, bola téma o homosexualite a názor týkajúci sa registrovaných partnerstiev. Som veľmi rada, že som sa tejto akcie mohla zúčastniť a vypočuť si mnoho rôznych názorov.
My, ako budúcoroční štvrtáci, máme po dnešku latku nastavenú veľmi vysoko a dúfam, že budúci rok nesklameme.

Terka Vidovencová