zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať

8. novembra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach

 -      s  profiláciou  na matematiku

 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo  048/

 

                                                                      PhDr.Mária Sochorová