zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

pozývame Vás na  plenárne zasadnutie rodičov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 17,00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Po skončení  sa uskutočnia v kmeňových triedach triedne zasadnutia RR.
 
Vedenie školy