zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Oznam pre budúcich žiakov prvého ročníka

Oznamujeme žiakom, ktorí nastupujú v septembri 2016 do prvého ročníka, že aktuálne zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené koncom augusta 2016. Zoznamy tried, ktoré sú momentálne zverejnené nie sú konečné, sú zostavené abecedne z organizačných dôvodov.