zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

GENIUS LOGICUS 2015/2016

GENIUS LOGICUS 2015/2016 v súťaži bez merania času – kategória 01

Kristína Kozeleková, II.F      Vynikajúci medzinárodný riešiteľ – 100 %
Marek Hlavatý, II.F             Vynikajúci riešiteľ – 88 %            
 
GENIUS LOGICUS 2015/2016 v súťaži bez merania času – kategória 02
Dominik Chrušč, I.F             Vynikajúci riešiteľ – 89 %
 
 
GENIUS LOGICUS 2015/2016 v súťaži s meraním času – kategória 01

Branislav Schwarz, II.F         22. – národné umiestnenie, 30. – medzinárodné umiestnenie

Kristína Kozeleková, II.F      100. – národné umiestnenie, 185. – medzinárodné umiestnenie

GENIUS LOGICUS 2015/2016 v súťaži s meraním času – kategória 02

Daniel Medveď, I.F               24. – národné umiestnenie, 32. – medzinárodné umiestnenie

Dominik Chrušč, I.F              41. – národné umiestnenie, 187. – medzinárodné umiestnenie

MASTER OF SUDOKU – kategória 01

Kristína Kozeleková, II.F      Vynikajúci medzinárodný riešiteľ – 100 %

  Srdečne blehoželáme!

 

                              Školský koordinátor Mgr. Katarína Magyarová