zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

V stredu 25. mája 2016 bol na našej škole výnimočný deň, ktorý sa opakuje len raz do roka.  179 našich maturantov – žiakov 4. ročníka a bilingválnej V.L triedy, si  v aule OA z rúk svojich triednych profesorov prevzalo maturitné vysvedčenia. Štúdium na našej škole bude našim maturantom pripomínať Tajovského pečať, ktorou sa nezmazateľne zapísali do histórie našej školy. Spomienky na učiteľov, spolužiakov a priateľov, ktorí boli súčasťou ich gymnaziálneho štúdia, im najmä s odstupom času priblíži Ročenka, ktorú im odovzdali tiež ich triedni profesori.

Našim maturantom prajeme veľa úspechov a šťastia v ďalšom štúdiu.

 Fotogaléria :