zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tohtoročné prezentácie našich tretiakov mali úspech

Dňa 25. mája 2016 vyučovanie  na našej škole prebiehalo v inom režime - 163 našich tretiakov prezentovalo svoje projekty. Podľa tematického zamerania bolo vytvorených 22 skupín.

Prezentácie prebiehali súbežne s využitím IKT techniky pred odbornou komisiou a žiakmi 1. a 2. ročníka. Cieľom týchto prezentácií je posilniť prezentačné a komunikačné kompetencie našich žiakov. Zo strany odborných komisií, ale aj zo strany mladších spolužiakov boli tohtoročné projekty našich tretiakov hodnotené veľmi pozitívne. Všetky projekty sa stanú súčasťou digitálnej knižnice školy.

Tretiaci ďakujeme.

fotogaléria