zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Matematika – opäť prvé miesto na Slovensku!

Tentokrát ide o súťaž tímov v riešení konkrétneho matematického problému. V Holandsku, Nemecku a Belgicku má táto súťaž už niekoľkoročnú tradíciu, pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS a tím nášho gymnázia ako víťazný tím Slovenska sa zúčastnil aj slávnostného medzinárodného vyhodnotenia v Holandsku. O rok neskôr nám patrilo druhé miesto na Slovensku a za rok 2015 tímu Gymnázia J.G.Tajovského patrí teda znovu nádherné prvé miesto na Slovensku. Vo výsledkovej listine sú uvedené mená našich študentov. Srdečne gratulujeme