zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Nie je exkurzia ako exkurzia

Naše deti práve dostali najkrajší dar, aký im môžeme my rodičia  dať - dar poznania spojený s cestovaním. Dúfam, že tieto dary budú vedieť v budúcnosti zúžitkovať, nielen ako spomienku z výletu  z ďalekej cesty do Anverp, Haagu, Rotterdamu,Leidenu a Amsterdamu.

Spoznávanie histórie zážitkovou formou, spoznávanie iných kultúr, jazyka, ekonomických a sociálnych pomerov, udržiavanie tradícií  im môže v budúcnosti pomôcť zorientovať sa a zvoliť si cieľ ďalšieho štúdia.  

Táto cesta bola obohatená nielen tým, že celý zájazd bol  "šitý na mieru" požiadavkám vyučujúcich a študentov, ale dostali možnosť, ako jedni z mála návštevníkov, dostať sa za brány Medzinárodného súdneho  dvora Haagu, kde ich sprevádzal JUDr. Peter Tomka /jeho bývalý predseda/.

Podporujem snahu vedenia školy pristupovať aj takouto zážitkovou cestou k vzdelávaniu, s možnosťou profilovať spoločne naše deti, ukázať im iné formy štúdia a realizácie sa (hoci i v zahraničí). Dnes je svet otvorený, ale aj nebezpečný  - treba sa vedieť v ňom správne zorientovať - aj tieto možnosti majú naše deti vďaka podobným projektom, ich učiteľom a hlavne vďaka všetkým rodičom.

                      Marta Čellárová, predsedníčka triedneho výboru 1.B