zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Celoslovenská konferencia Chain Reaction

7. a 8.4.2016 sa konalo celoslovenské kolo projektu Chain Reaction v Starej Lesnej, ktoré na Slovensku organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali 2 tímy z I. A a I. B triedy. Projekt „Asteroidy útočia na Zem“ bečkarov sa umiestnil na  2. mieste a ačkari prezentovali projekt „Umelá výroba kyslíka z oxidu uhličitého“.

Bečkarov reprezentovali Natália Bontová, Michal Lihan, Diana Nátanová, Matej Novotný a Richard Sopko a ačkarov Adrián Čtvrtníček, Anna Mojžišová, Katarína Tišliarová, Andrej Valach a Tomáš Valaštiak.
Projekt „Asteroidy útočia na Zem“ získal aj cenu za najlepší poster, ktorý nám navrhol študent II. B triedy Adam Slatinský.
Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou. Zúčastňujú sa ho študenti 12 krajín. Cieľom projektu je aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.