zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Srdečné blahoželanie našej bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcii k oceneniu FranceÉducation (LabelFrancÉducation)

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J. E. p. Didier Lopinot, odovzdal 22.3.2016 v Bratislave riaditeľom štyroch gymnázií s francúzsko-slovenskou sekciou francúzske ocenenie - Značku kvality FranceÉducation (LabelFrancÉducation). Ocenenie prevzali riaditeľka Gymnázia Metodova v Bratislave Zuzana Vaterková, riaditeľka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Mária Sochorová, riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Ivana Antoniová a riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.
 
"Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Laurent Fabius rozhodol o udelení Značky kvality niekoľkým bilingválnym sekciám vo svete a medzi nimi aj na Slovensku. Značka FrancÉducation je odmenou za prácu, ktorú vykonávali štvrťstoročie kompetentní, nadšení a angažovaní ľudia a pri príležitosti tohto výročia im chcem všetkým poďakovať a zablahoželať za vynikajúcu vykonanú prácu," povedal francúzsky veľvyslanec D. Lopinot pred odovzdávaním ocenenia.
Viac na:
Pred 25 rokmi aj Gymnázium Jozefa  Gregora Tajovského v Banskej Bystrici  otvorilo svoje dvere  pre prvých  32 žiakov bilingválnej  francúzsko-slovenskej sekcie.  Začiatky nikdy nie sú ľahké  a uvedomovalo si to aj vtedajšie vedenie školy na čele s Ing. Mariánom Paulusom, avšak vďaka iniciatíve Alliance Française,  nadšeniu a obetavosti  kolegýň, ktoré sa  rozhodli  zasvätiť svoju ďalšiu pedagogickú dráhu  bilingválnej sekcii, vďaka podpore  francúzskej strany, nášho zriaďovateľa a zanieteniu žiakov  sa naša oslávenkyňa  rýchlo dostávala do povedomia širokej verejnosti.  Dnes je neoddeliteľnou súčasťou našej školy.  Veď práve vďaka iniciatíve bilingválnej sekcie získala naša škola nové partnerstvá  či už vo Francúzsku, Belgicku, Česku, či tiež jubilujúce gymnáziá zo Slovenska.  Za uplynulé štvrťstoročie ukončilo štúdium v našej bilingválnej sekcii  522 absolventov, ktorí  sa uplatnili  nielen u nás na Slovensku,  ale aj v rámci celej Európskej únie.  Za ich úspechmi sa skrýva každodenná zodpovedná práca  pedagógov  bilingválnej sekcie, medzi  ktorými majú nenahraditeľné postavenie aj naši francúzski lektori.
Som presvedčená, že nadšenie a zodpovedný prístup sa bude aj naďalej spájať s úspechmi bilingválnej sekcie. Dnes chcem nielen zablahoželať, ale aj poďakovať všetkým tým,  ktorí stáli po jej boku a v rámci celého Slovenska našim jubilujúcim partnerským školám želám ďalších úspešných 25 rokov.
                                                                                                                                                                         Mária Sochorová