zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výber voliteľných predmetov

 

 

Voliteľné predmety pre 3. ročník

2-hodinové predmety
1.skupina                                          
2.skupina
   
3.skupina                              


1-hodinové predmety
1.skupina                                         
2.skupina

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník 

4-hodinové predmety
1.skupina                                          
 • Nemčina                                    NEM                     
 • Francúzština                               FRA                       
 • Matematika                                MAT                     
 • CHémia                                     CHE                       
 • Geografia                                   GEG                      
 • Náuka o spoločnosti                     NAS                       
                                                                              

 

2.skupina                                          
 • Deskriptívna geometria                 DEG
 • Informatika                                 INF
 • Fyzika                                        FYZ
 • Biológia                                      BIO
 • Dejepis                                       DEJ
 • Ekonomika                                  EKO
 • Psychológia                                 PSY

 

2-hodinové predmety

1.skupina                                            

 
2.skupina                                            
 
3.skupina                                           
 
4.skupina
 
5.skupina
 
6.skupina
 

 
Ďalšie voliteľné predmety pre žiakov V.L