Matematika

Matematika pre všeobecné triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Monotónnosť, extrémy a ohraničenosť funkcií Marcela Mozoľová Učebný text
Pracovný list
Postupnosti a rady čísiel Marcela Mozoľová Interaktívna prezentácia

Matematika pre matematické triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Lineárne nerovnice a lineárna optimalizácia Eva Oravcová Učebný text
Pracovný list
Metodický list
Exponenciálne a logaritmické funkcie Eva Oravcová Interaktívna prezentácia
Recipročné rovnice Eva Oravcová Interaktívna prezentácia

Matematika vo francúzskom jazyku

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Limites de fonctions Jana Matulayová Interaktívna prezentácia