Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk pre všeobecné triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Les sports Miriam Hucmanová Pracovný list
Kľúč správnych odpovedí
Slovná zásoba
Metodický list
Paris Miriam Hucmanová Interaktívna prezentácia
L'Art et la Culture Marta Šimkovičová Interaktívna prezentácia

Francúzsky jazyk pre bilingválne triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Analýza textu poviedky Jaroslava Zboranová Metodický list
Le plateau de tournage Anna Belanová Les Plans au Cinéma
Metodický list
George Sand Anna Belanová Interaktívna prezentácia
La Civilisation française Martina Chriašteľová Interaktívna prezentácia
L'Hiver Eva Dropčová Interaktívna prezentácia
L'Organisation d'un recit Jaroslava Zboranová Interaktívna prezentácia