Deskriptívna geometria

Deskriptívna geometria pre všeobecné triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Pravidelný päťboký ihlan Katarína Magyarová Model telesa
Úlohy
Mongeovo zobrazenie Katarína Magyarová Učebný text
Zobrazovanie bodov Katarína Magyarová Učebný text
Lineárna perspektíva Katarína Magyarová Interaktívna prezentácia