Dejepis

Dejepis pre všeobecné triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Slovensko v obnovenej ČSR Mária Sochorová Pracovný list
Staroveké Grécko Miriam Halvoňová Interaktívna prezentácia
Kríza medzinárodného systému Martin Holéczy Interaktívna prezentácia
Banská Bystrica Jana Lišiaková Interaktívna prezentácia
Stredovek Daniela Pokorná Interaktívna prezentácia
Dejiny Banskej Bystrice Mária Sochorová Interaktívna prezentácia