Anglický jazyk

Anglický jazyk pre všeobecné triedy

Názov materiálu Autor materiálu Súbory na stiahnutie
Family Vlasta Moncoľová Family
Slovná zásoba
Fixácia slovnej zásoby
Čítanie s porozumením
Tvorba rodokmeňa
Diskusia
Diskurzívna esej
Metodický list
Shakespeare Marianna Anderlová Interaktívna prezentácia
Conditionals Monika Fabíková Interaktívna prezentácia
Ernest Hemingway Vlasta Moncoľová Interaktívna prezentácia
Adjectives Daniela Pastoreková Interaktívna prezentácia
Canada Janka Slobodníková Interaktívna prezentácia
World of Work Romana Szentpéteriová Interaktívna prezentácia