Nemecký a ruský jazyk

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Darina Chlebanová predseda PK
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  podpredseda PK
Mgr. Helena Majerová  
Mgr. Alena Krnáčová  
Mgr. Daniela Pastoreková  
PhDr. Mária Sochorová