Anglický a francúzsky jazyk

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

  

Personálne obsadenie PK ANJ A FRJ

Vedúci
Mgr. Romana Szentpéteriová
ANJ - FIL
Zástupca vedúceho
Mgr. Marianna Anderlová
ANJ
Zapisovateľ
Mgr. Janka Žilincová
ANJ – GEO - RUJ
Členovia
Mgr. Monika Fabíková
ANJ - RUJ - HUV
 
Mgr. Peter Fialek
ANJ - FIL
 
Mgr. Miriam Hucmanová
FRJ – ETV - DEJ
 
PhDr. Miroslava Kminiaková
ANJ - DEJ
 
Mgr. Vlasta Moncoľová
ANJ - FIL
 
Mgr. Valéria Mozgová
ANJ – RUJ
 
Mgr. Daniela Pastoreková
ANJ – RUJ - PSY
 
Mgr. Lenka Sršňová
ANJ - RUJ
 
Mgr. Marta Šimkovičová
FRJ – RUJ