Študenti

Výsledky študentov

Klasifikácie

Školský rok 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011
Školský rok 2009/2010
Školský rok 2008/2009
Školský rok 2007/2008
Školský rok 2006/2007
Školský rok 2005/2006

 

Tvorba projektov

Domaca uloha velmi dolezite

Domáca úloha č. 3 (29. november 2008) 

Domáca úloha č. 2 (30. september 2008) 

Domáca úloha č. 1 (9. september 2008) 

Konzultačný list (január 2009) 

Ako má vyzerať práca v 1. ročníku 

Hodnotenie prác 

 

Informácie o karte ISIC pre študentov GJGT

Študentský senát

Kto sme

Nejeden z nás si neuvedomuje, že škola je priestorom neobmedzených možností. Tieto štyri roky života sú tie najkrajšie roky života študenta/študentky. Nenechajme si ich preto ujsť, nevyžívajme sa iba piatky v tom, že sme mladí a robme niečo pre seba pre svoje okolie a ostatných okolo nás. Študentský senát GJGT je tu preto, aby takéto činy a nápady inicioval, podporoval, realizoval.

Študentský senát (oficiálne Žiacka školská rada Gymnázia J. G. Tajovského) je iniciatívny a poradný orgán vedenia školy. Okrem organizácií rôznych akcií, ktorými chceme spríjemniť štvorročné štúdium na gymnáziu, podporujeme komunikáciu medzi študentmi/študentkami a vedením školy resp. všetkými profesormi/profesorkami. Tiež chceme rozvíjať organizačné a komunikačné schopnosti študentstva na škole. Jednou z našich priorít je aj zlepšenie disciplíny na škole. Taktiež našim právom a úlohou je predkladať návrhy do plánu práce školy, organizovať brigády a realizovať verejnoprospešné projekty.

Nádvorie, ktoré zdieľame spolu s Obchodnou akadémiou, je podľa nášho úsudku priestor, ktorý i keď bol do nedáva nevyužitý, skrýva v sebe nespočetné množstvo príležitostí. Sme radi, že sa na nádvorí zrealizovalo Živé človeče a šachy a mohli sme podporiť vznik Kina v bazéne. Obidva projekty sa nesú v duchu už vyššie spomenutých možností, ktoré nám škola ponúka.

Našimi partnermi sú ŽŠR Gymnázia Andreja Sládkoviča, ŽŠR Gymnázia Mikuláša Kováča, ŽŠR Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa, ŽŠR Športového gymnázia, ŽŠR Obchodnej akadémie, Rada študentov mesta Banská Bystrica a Iuventa – slovenský inštitút mládeže.

 

Členovia študentského senátu

 

Zloženie študentského senátu Gymnázia J. G. Tajovského v školskom roku 2017/2018:

 
Predsedkyňa
Diana Hlaváčová
Tajomník
Ivana Zvaríková
Zástupca pre komunikáciu a kampane
Charlotte Stejskalová

1.A : Sofia Augustínová

1.B : Paulína Šutáková

1.C : Barbora Kvarteková

1.F : Adam Hančák

1.L : Rebecca Sarah Racková

2.A : Samuel Bočkaj

2.B : Natália Pinterová

2.C : Charlotte Stejskalová

2.D : Peter Babic

2.F : Barbora Laššáková

2.L : Kateřina Mojžišová

3.A : Diana Hlaváčová

3.B : Ivana Zvaríková

3.C : Sára Theodoulides

3.D : Eva Trchalová

3.F : David Vrba

3.L : Emanuel Kucbel

4.A : Jakub Kmeť

4.B : Alena Kaliská

4.C : Peter Horváth

4.D : Jana Černychová

4.F : Kristína Kozeleková

5.L : Laura Prachárová

 

 
 

Plán práce študentského senátu

 Plán práce študentského senátu na školský rok 2015/2016:

 
SEPTEMBER
·          22.9 - Výjazdové zasadnutie študentského senátu
OKTÓBER
·           28.10. - Halloween
NOVEMBER
·          26.11. - Kabu
·          27.11. - Deň študentstva
DECEMBER
·          4.12. - Mikuláš
·          21.12 - Jedličková slávnosť
JANUÁR
·          22.1 - Študentský ples
FEBRUÁR
·          8.2. - Deň otvorených dverí
·          Hokej GAS vs. GJGT
·          15.2. – Valentín
APRÍL
·          Stavanie mája
JÚN
·          Prezentácie tried
 
Plán práce je otvorený a bude sa v priebehu roka prípadne meniť.
 

Kino v bazéne

Študentský projekt s názvom Kino v bazéne ponúka v Banskej Bystrici ako jediné premietania pod holým nebom. Zameriava sa na alternatívnu filmovú scénu všetkých žánrov, domácu aj zahraničnú tvorbu.

Projekt Kino v bazéne, ktorý vznikol v dielni študentského dua Kutica Creative Team s podporou Študentského senátu vedenia školy Gymnázia J. G. Tajovského, si dáva za cieľ jednak vrátiť život do zanedbaného nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, pritiahnuť do tohto neotvoreného priestoru ľudí zvonka, ale aj oživiť v Banskej Bystricu ideu filmových projekcií pod holým nebom, a tak aspoň z diaľky priblížiť niekdajšiu atmosféru bystrického amfiteátra.

Počas prvej polovice júla 2013 sa na nádvorí gymnázia začali odohrávať prvé brigádnické práce, do ktorých sa zapojili približne tridsiati dobrovoľníci/čky spomedzi študentov/iek školy. Vzhľadom na fakt, že nádvorie obchádzala starostlivosť po dlhé roky, dobrovoľníci/čky si často museli poradiť s nepriaznivými podmienkami.

Generálku zažilo Kino v bazéne v stredu, 31. júla 2013, so študentským filmom Fantóm Oravskej Dúbravy. Najväčší úspech Kino zožalo s trpkou nórskou komédiou Kurz negatívneho myslenia. V roku 2013 premietalo až do konca septembra a aj napriek stále nižším teplotám malo viac než uspokojivú návštevnosť.

Projekt morálne a finančne podporilo Gymnázium J. G. Tajovského, ďalej Komunitná nadácia Zdravé mesto prostredníctvom grantového programu YouthBank, nadácia SPP a neposlednom rade aj Rada študentov mesta Banská Bystrica.

Kutica Cretive Team je tvorivé duo dvoch študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského - Rolanda MaťašaSlavomíra Sochora. Roland je predsedom Študentského senátu na gymnáziu a zároveň členom Rady študentov mesta Banská Bystrica, kým Slavo je šéfredaktorom školského časopisu, občiansky aktivistom (som za! amfiteáter) a team leaderom internetového portálu moviemania.sk.

 

 

 

 

Ďakujeme tým, ktorí stáli pri realizácii nášho projektu
(abecedne)
Špeciálne poďakovanie
(abecedne)
Ondrej Baranka
Alexander Botoš
Miroslav Drmaj
Katharina Eiben
Daniel Horák
Natália Imreová
Juraj Izák
Jakub Kender
Matúš Kiša
Barbora Kochlicová
Alžbeta Krajnáková
Lenka Krížová
Peter Kročko
Matúš Leitner
Lukáš Letovanec
Andrea Maková
Nada Maslarevič
Ema Mihálová
Ján Mikolaj
Aneta Mišányová
Ján Novotný
Juraj Riša
Thomas Rozina
Peter Sokol
Tomáš Supuka
Marián Strmeň
Martin Šima
Viktor Šinský
Juraj Zamkovský
Katarína Kobelová
RNDr. Marcela Mozoľová
Eva Očenášová
Anna Richterová
PhDr. Mária Sochorová
Mgr. Ľudmila Strmeňová
Milan Weiss