zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Rozlúčka s maturantmi - rozprávka

 

 

 

Toto je „ rozprávka“

 

 

 

 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, bolo jedno – gymnázium. V ňom svojou nežnou rukou vládla mocná kráľovná podporovaná zborom svojich radcov. Ich poddaní, viac či menej spokojní sa snažili plniť si svoje povinnosti. Bojovali s dvanásťhlavým fyzikálnym drakom, miešali zložité chemické elixíry, prekonávali škriatkov nielen v slovenských, ale aj v anglických, nemeckých a francúzskych textoch, podnikali náročné výpravy do minulosti, či zdolávali komplikované trasy rôznych zemepisných dĺžok a šírok.

Vážený profesorský zbor, milí maturanti, spolužiaci!

Bolo by pekné pokračovať v tomto príbehu, ale práve v tejto chvíli, keď sa lúčime s našimi štvrtákmi a piatakmi si uvedomujeme, že nikto z nás a nikto z nich nežije v rozprávke. Je tu len holá skutočnosť, ktorá hovorí, že naši maturanti sa nemôžu napiť elixíru múdrosti a sadnúť si oproti trojhlavému obrovi sediacemu za zeleným stolom. So všetkou vážnosťou musia vziať zodpovednosť do vlastných rúk.

Áno, stoja tu pred nami – prešli všetkým, čím správny študent prejsť má. Nesmelosťou prváka, drzosťou druháka, rozvážnosťou tretiaka.

My, ich mladší spolužiaci, si musíme položiť otázku: Závidíme im? Odpoveď by znela: Áno aj nie.

V istých momentoch by sme chceli mať našu mučiareň už za sebou. Celkom radi by sme sa vzdali niektorých predmetov a študovali len to, čo chceme.

Na druhej strane je tu nenapodobiteľná atmosféra našej školy, triedy, vyčíňanie spolužiakov, vtipné hlášky pred tabuľou i v laviciach, rozčuľovanie sa profesorov, triedne výlety a najrôznejšie exkurzie, nezameniteľný školský bufet a ešte mnoho ďalších vecí, ktoré by nám určite chýbali.

Život nie je rozprávka, aj keby sme možno chceli, aby ňou bol. Každý z nás síce prechádza rôznymi úskaliami a nástrahami, ktoré na nás číhajú z viacerých strán, no nikdy nevieme, či koniec bude naozaj happy-endom.

Preto Vám – milí štvrtáci a piataci – želáme veľa síl nielen na maturitách, ale aj do ďalších krokov, aby sa Vám podarilo dosiahnuť všetko to, po čom túžite. Veď určite už viete, akú silu má, čo chcete. A keď potom zablúdite do diaľok, o ktorých snívate, nechajte sa doviesť spomienkou späť domov.

Veľa šťastia!