zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Projekty pre žiakov

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Účasť na riešení medzinárodného projektu „ The European values Education"
V tomto školskom roku od 1.11 do 3.11.2011 na našej škole už po tretí raz prebiehal medzinárodný projekt“ The European Values Education“. Zastrešenie projektu v tomto školskom roku prevzala holandská Fontys Univerzita v Tilburgu. Do projektu sa zapojili vybrané európske univerzity a stredné školy, vrátane našej a UMB v Banskej Bystrici. Projekt skúmal formou ankiet životné hodnoty a postoje mladých ľudí vo vybraných štátov Európy. Otázky sa týkali názorov na spoločnosť, rodinu, prácu a náboženstvo. Výsledky výskumu budú zverejnené na web stránke a budú ich môcť využívať učitelia geografie stredných a vysokých škôl vo svojom vyučovacom procese ako aj pri tvorbe učebných materiálov. Súčasťou projektu bolo tiež vytvorenie krátkeho videa, v ktorom boli zaznamenané odpovede vybraných študentov našej školy.
Do projektu sa zapojili študenti druhej D, tretej L a štvrtej L triedy pod vedením prof. geografie RNDr. V. Donáthovej.

Študenti sa zapájajú aj do celoškolských súťaží "VEĽKÉ A MALÉ PROJEKTY", ako aj do "PROJEKTOVÉHO TÝŽDŇA" žiakov 3. ročnika, v ktorom si mnoho tretiakov vyberá a neskôr obhajuje svoju prácu práve s geografickou tematikou.

V 1. a 2. ročníku sa vyučuje nový predmet Projektové vyučovanie, kde pravidelne študenti konzultujú svoje práce s vyučujúcimi geografie.

Žiaci sa aj samostatne zapájajú do projektového vyučovania a tvorby samostatných prezentácií na hodinách geografie.

Je vytvorený archív projektových prác vyučujúcich aj študentov v počítači kabinetu GEG.

Od šk. r. 2012/2013 sa zapojila Mgr. Soňa Husárová do školského projektu Modernizácia vzdelávania - aby nám žiaci neutiekli.