zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Soňa Husárová predseda PK
Mgr. Michal Ivaška, PhD. podpreseda PK
Mgr. Ľudmila Pěčová