zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Mária Kozáková predseda PK
Mgr. Michaela Krnáčová podpredseda PK
Mgr. Melánia Kováčová  
RNDr. Pavol Capek