zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

MATEMATICKÝ KLOKAN

Žiaci našej školy sa aj tento rok zúčastnili tejto matematickej súťaže, ktorá prebiehala 19.3.2018 na celom svete. Medzi prvými 100 najlepšími súťažiacimi zo 65 579 z celého Slovenska mali zastúpenie: Jakub Kliment, I.F (21.-37. miesto), Peter Váš, II.D (57.-60. miesto) v kategórií Kadet G12 a Timon Vološin, III.F (72.-82. miesto), Peter Vaňo,III.F (97.-105.miesto) v kategórií Junior G34. Celkovo bolo zapojených 23 žiakov nie len matematických ale aj všeobecných tried GJGT. 

Opäť prvé miesto v Bratislave na súťaži NÁBOJ!

Dňa 23.3. 2018 sa štyri tímy našej školy zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ v Bratislave.  Za Juniorov bojovali študenti: Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Lukáš Gáborík, Juraj Jánošík, Jakub Murin, Jozef Koleda, Matej Grego, Andrej Slovák, Richard Schwarz, Aleš Sršeň, Peter Kochelka, Dominika Krčmárová, Jozef Pribylina, Samuel Ret a Andrea Snopková. Za Seniorov Samuel Belko, Samuel Čavoj, Dominik Chrušč, Marek Špitalský a Daniel Medveď.

Výsledky prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

Výsledky prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

4.-5.apríl 2018 

Výsledky biologickej olympiády

23. marca 2018 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategória B.
1. miesto získal Jakub Kliment z I. F
 

Dejepisná olympiáda

V decembri sa na našej škole konalo školské kolo DO, z ktorého postúpili do krajského kola v A kategórii Veronika Gašparcová (2.F) a Andrej Jasovský (2.A). Krajské kolo sa uskutočnilo 22. 3. 2018, kde sa Veronika umiestnila na 2. mieste a Andrej na 4. mieste.

Blahoželáme 

Kováčova Bystrica 2018

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“.  Dňa 21. marca 2018 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie a naše žiačky sa umiestnili v širokej konkurencii na peknom treťom mieste. Blahoželáme!

Skvelé výsledky našich programátorov

20.- 22. marca 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže ZENIT v programovaní.
Druhé miesto v kategórii A obsadil Samuel Čavoj z III.F triedy.
Štvrté miesto v kategórii B obsadil Lukáš Gáborik z I.F triedy.

Na škole máme majstra Slovenska v akrobatickom lyžovaní!!!

Juniorským majstrom Slovenska v akrobatickom lyžovaní sa  stal 16 – ročný Bystričan Samuel Babej, študent I.B Gymnázia J.G.T v Banskej Bystrici. 
 

Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 5.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov v troch kategóriách.

Výmena

V dňoch 8.2. – 16.2. prišli k žiakom I.L a II.L na výmenu ich korešpondenti z Francúzska. Víkend strávili individuálne v rodinách a cez týždeň sme sa všetci spoločne stretávali a podieľali na rôznych aktivitách v škole alebo aj mimo nej, v okolí Banskej Bystrice.

Syndikovať obsah