zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 
11. októbra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 

           - zameraním na bilingválne štúdium
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Tajácka cyklo40

V piatok 23.9.2016 prebiehalo na našej škole netradičné vyučovanie.  Až 250 žiakov a 18 učiteľov sa zapojilo do cykloakcie "Tajácka cyklo40"  na trase Gymnázium J.G.Tajovského - Vlkanová a späť, ktorú sme zorganizovali v jubilejnom roku založenia našej školy. Ostatní žiaci navštívili filmové predstavenie.

DIVADELNÉ BRNO

5:15. Drsný budíček, pomyslíte si. Stál za to.
                                                                 Jakub Švec 4.D 
 

Sociálne štipendium v školskom roku 2016/2017 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

OZNAM - riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom školy dňa 16.9.2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

                                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                    riaditeľka školy

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

pozývame Vás na  plenárne zasadnutie rodičov žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 17,00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Po skončení  sa uskutočnia v kmeňových triedach triedne zasadnutia RR.
 
Vedenie školy

SHOA - dialóg o holokauste

Pri príležitosti 75. výročia prijatia Židovského kódexu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici výnimočné kultúrno-umelecké podujatie realizované pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael, J. E. pána Zvi Aviner-Vapniho a primátora mesta Banská Bystrica pána Jána Noska s názvom SHOA – dialóg o holokauste.

OZNAM pre nových stravníkov v šk. roku 2016/2017

Záujemca  o stravovanie vo  výdajnej školskej jedálni (VŠJ) GJGT postupuje nasledovne:

Milí študenti,

Milí študenti,
 
vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom   školskom  roku 2016/17  začíname 5. septembra 2016.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30
Dňa 2.septembra 2016 je škola zatvorená

Medzinárodný kemp mládeže v Ulme (30. jún – 06. júl 2016)

znamenal ukončenie našej účasti na medzinárodnom projekte „don@u-online 2016“. Pracovnú skupinu GJGT reprezentovali žiačky Michaela Rafajová (bývalá III.C) a Katarína Saksová (bývalá III.F), ktoré sa s vami podelili o svoje zážitky..... 
Syndikovať obsah