zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičov žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hodine v aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať triednické schôdzky žiakov 1. ročníka.                                                                                                                                                                                                      vedenie školy