zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM

Od 1. 7. 2018 si každý študent, ktorý stratí, alebo poškodí ISIC kartu, objednáva duplikát ISIC karty cez internet.
Internetová objednávka duplikátu:
Objednávku duplikátu je možné zadať cez internetový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat. Platba za objednávku sa realizuje on-line platbou priamo na portáli.
 
Objednávka prebieha jednoduchými krokmi tak, že držiteľ karty vyberie navštevovanú školu zo zoznamu zapojených škôl a zadá svoje meno a priezvisko. Následne systém overí, že žiak je skutočne žiakom zadanej školy a v aktuálnom školskom roku má status žiaka. Po overení používateľ vyberie spôsob platby z ponuky, zadá svoju e-mailovú adresu, vyjadrí súhlas s VOPuhradí sumu za duplikát.
Po úspešnej platbe bude na zadanú emailovú adresu odoslaný informačný email s potvrdením o zaplatení v prílohe.
Po zaevidovaní prijatej platby na účet bude vyrobený duplikát kartypôvodná karta bude automaticky zablokovaná.
Cena za duplikát je 10,- € s DPH.
 
 
                                                                                             
Kontakty:                                                                                       
TransData s.r.o.     Stredná škola                                                               
M.R.Štefánika 139       email: preukazziaka@transdata.sk
10 01 Žilina                 mobil: +421 905 384 092