zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 19.marca 2018 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnili víťazky školského kola a všetky boli veľmi úspešné.
V kategórii 2A Vanesa Dvořáková (II.A) obsadila 2.miesto
V kategórii 2B Veronika Dúžeková (III.B) obsadila 3.miesto
V kategórii 2C Viktória Štiaková (IV.L) obsadila 1.miesto
Študentkám srdečne blahoželáme a Viktórii prajeme úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskom kole OFJ, ktoré sa uskutoční 10. – 11.mája 2018 v Bratislave.