zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Súťaž projektov v nemeckom a ruskom jazyku

V tomto školskom roku sa opäť konala súťaž prezentačných a komunikačných zručností v nemeckom a ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov 1. – 3. ročníka s 13 projektmi.

Výsledky:
nemecký jazyk
1.       Veronika Gašparcová, 2. F
2.       Marek Moravčík , 4. B
3.       Peter Praženica, 4. D a Filip Caban, 3. B
ruský jazyk
1.       Natália Faboková, 3. F
2.       Adam Hláčk, Jakub Sumrák, 3. D
3.       Samuel Ret, Jozef Pribylina, 1. C