zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 5.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov v troch kategóriách.
2A (1.a 2.ročník) – 17 študentov
2B (3.a 4. ročník) – 11 študentov
2C (IV.L – bilingválna sekcia) – 3 študentky
Víťazi jednotlivých kategórií sú:
Kategória 2A
1.miesto: Vanesa Dvořáková (II.A)
2.miesto: Dominik Radler (II.F)
3.miesto: Eliška Petránová (I.A)
Kategória 2B
1.miesto: Veronika Dúžeková (III.B)
2.miesto: Simona Valentová (IV.B)
3.miesto: Patrícia Hedererová (IV.B)
Kategória 2C
1.miesto: Vicktória Štiaková (IV.L)
 
Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať na Krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 19.marca 2018.