zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výsledky školských kôl matematických olympiád kategórií A, B, C.

Ako každý školský rok, aj tento školské kolá matematických olympiád pozostávali prevažne zo žiakov matematických tried.
V kategórii C sa o prvé miesto delia Lukáš Gáborík a Richard Schwarz s maximálnym možným bodovým ziskom 18 bodov. Tesne za nimi s počtom bodov 17 sa umiestnil Jakub Kliment. Medzi úspešných riešiteľov sa taktiež dostali Tomáš Hulla a Aleš Sršeň. Všetci spomínaní sú žiakmi 1.F triedy.
V kategórii B získal prvé miesto Jakub Murín (2.F) s maximálnym možným bodovým ziskom 18 bodov. Za ním nasledujú Juraj Jánošík a Jozef Koleda (obaja 2.F) so ziskom 14 bodov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili tiež Lukáš Gáborík (1.F) a Adam Barla(2.F) so ziskom 12 bodov.
V kategórii A, čo je najvyššia stredoškolská kategória prvé miesto obsadili dvaja študenti – Ján Priner(3.F) a Matej Grego (4.F) s maximálnym možným bodovým ziskom 18 bodov. Tesne za nimi, so ziskom 17 bodov skončil Samuel Čavoj (3.F). Tretí maximálny počet bodov dosiahol Jakub Kliment (1.F). Medzi úspešných riešiteľov ďalej patria Dominik Chrušč (3.F), Adam Barla (2.F), Richard Schwarz (1.F), Peter Vaňo, Martin Janu, Daniel Medveď, Tomáš Caban, Samuel Belko, Marek Špitalský (všetci 3.F) a Tomáš Hulla (1.F)
Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme J
Eva Oravcová