zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka

Vážení rodičia,

vedenie školy vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka, ktoré sa uskutoční v utorok 6. marca 2018 o 17:00 v aule Obchodnej akadémie. Plenárnej schôdze sa môžu zúčastniť aj žiaci 3. ročníka.
Program: informácie o výbere voliteľných predmetov, o maturitných skúškach,  o možnosti darovať 2 % z dane.
                                                                                          vedenie školy