zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Krajského kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

10. ročník -  školský rok 2017/2018
Kategória A
2. miesto Grego Maroš, 4.F Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Kategória B:
4. miesto Niederlandová Tereza, 2.L Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Obom súťažiacim, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, srdečne blahoželáme
                                                                                     PK SJL