zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

8. ročník prehliadky rečníckych prejavov študentov 4. ročníka ,,Slovo, čo um i srdce vaše posilní”.

Pondelok, 29. január 2018, sa dal prežiť na desať spôsobov – niektorí sa poctivo učili v škole, no a študenti štvrtého ročníka si v reprezentatívnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici zmerali svoje sily a schopnosť zaujať v rétorickej súťaži.
Celkom 19 študentov malo možnosť ukázať svoj pátos, presviedčací talent a rečnícke zručnosti pri prednese vlastných prejavov, a to všetko pred zrakmi početného tretiackeho publika a odbornou porotou (v zložení p.p.Krnáčovej, Chlebanovej a pracovníčky LHM ŠVK p. Troligovej).
Okrem vysokej kvality prednesu porota ocenila aj široký tematický záber prejavov – od vyjadrenia osobných skúseností cez citlivé témy, až  po problémy tretieho sveta. Po náročnom výbere tých najlepších a zohľadnení hlasu publika (3.B) boli nakoniec ocenení štyria študenti:
1.      Kristína Kozeleková (IV.F)
2.      Paulína Golecká (IV.D)
3.      Vanesa Rýsová (4.C)
Divácka cena:   Matej Sarvaš (4.A)
Všetkým zúčastneným ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci, v poradí  9. ročník, ktorý nepochybne opäť prinesie množstvo nových, zaujímavých podnetov.
Vyjadrenie študentky:
Už druhýkrát som bola súčasťou tohto podujatia. Prvýkrát som mala možnosť byť prítomná ako divák minulý rok . Bolo zaujímavé rozmýšľať o tom, akú trému musia štvrtáci mať. V tom čase som navštevovala tretí ročník na našom gymnáziu. Hovorila som si, aké to pre nich musí byť ťažké vystupovať pred neznámymi ľuďmi. A tento rok som sa ocitla v ich koži. Moje myšlienky sa uberali rovnakým smerom aj tentokrát, vzhľadom na to, že nepovažujem za jednoduché vystupovať pred publikom. Nakoniec však všetko dopadlo dobre. So svojím prejavom som bola viac-menej spokojná. Avšak najlepší bol pocit z toho, že som prekonala svoj strach a podujala sa na niečo, čo som dovtedy pokladala za nie veľmi príjemnú skúsenosť. Zistila som, že nakoniec, po opadnutí trémy, je dobrý pocit podeliť sa s ľuďmi o svoj názor a pokúsiť sa aj ich o niečo obohatiť.
Terka Vidovencová, 4.C