zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Nemecký jazykový diplom DSD I PRO od januára 2018 už aj na GJGT!

Rozhodnutím Konferencie ministrov kultúry a Úradu pre zahraničné záležitosti SRN zo dňa 30. augusta 2017 bolo Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica zaradené do medzinárodnej siete škôl, ktoré disponujú oprávnením vykonávať jazykovú skúšku z nemeckého jazyka „Deutsches Sprachdiplom“ prvého stupňa /A2-B1/ s odborným zameraním – DSD I PRO.
Oficiálny CERTIFIKÁT   odovzdala do rúk riaditeľky školy, PhDr. Márie Sochorovej  dňa 19.01.2018 odborná poradkyňa pre DSD-školy a lektorka nemeckého jazyka pani Susanne Depuydt, ktorej príspevok si môžete prečítať tu.
Jazykový certifikát DSD I PRO je určený pre žiakov druhého  a/ alebo tretieho ročníka, ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú úrovni A2-B1 SERR pre cudzie jazyky.  K jeho nesporným výhodám patrí skutočnosť, že pre žiakov predstavuje ďalšiu doplnkovú kvalifikáciu, ktorú žiaci získajú na vlastnej škole zdarma. Nemecký jazykový diplom DSD I PRO má doživotnú platnosť!