zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Dvaja naši žiaci ocenení Pamätným listom sv. Gorazda

Z  53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov  Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získali  Pamätný list sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017 dvaja naši žiaci – Jozef Lipták a Martin Okánik.   Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ich ocenila štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsledky a reprezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach. 

Úspešný maturant Jozef Lipták, v súčasnosti študujúci fyziku na Karlovej univerzite v Prahe, získal toto ocenenie   za úspešnú reprezentáciu na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a získanie zlatej medaily a na Európskej fyzikálnej olympiáde a získanie striebornej medaily.
Martin Okánik získal Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde a získanie bronzovej medaily. V novembri sa Martin zúčastnil na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike v meste Phuket v Thajsku, kde si vybojoval striebornú medailu.
Blahoželáme!
Viac na: