zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Kabu 2017

Staroveké Grécko. Mnohým z vás sa možno pri prvotnom započutí tejto témy prevrátia očné bielka. Avšak vo štvrtok 23.11. naši tretiaci zorganizovali niečo, kvôli čomu táto téma bude u žiakov našej školy ešte dlho obľúbená (a nielen na hodinách dejepisu).
 
Ako to už býva tradíciou, prijatiu prvákov predchádza kabu. Prváci plní očakávaní sa stretávajú so svojou prvou veľkou akciou na našej škole a navyše, celá je venovaná práve im. Nikdy však presne nevedia, do čoho idú a tu nastupujú tretiaci. Tento rok našich prvákov sprevádzali tretiaci Gréckom plných múdrych a krásnych bohov a bohýň a spoločne sa dostali až na Olymp. Obsahovalo to síce nejaké menšie úlohy, ktoré bolo treba zdolať, avšak prváci sa s tým nepárali a statočne so značnou dávkou humoru si s tým poradili. Však byť tak blízko k Bohovi-tretiakovi, to si treba zaslúžiť! Tretiaci sa tejto úlohy prevteliť sa do Bohov zhostili skutočne vynikajúco a patrí im obdiv. Tak, prváci sú prijatí a tretiaci sú Bohmi hory Olymp, kam cestujeme nabudúci rok?