zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Európa v korešpondencii 16.11 2017 – 1.C, 1.L

„Európa v korešpondencii“  je výborne spracovaná divadelná inscenácia o spoznávaní  európskej minulosti a prítomnosti za pomoci listov vážených európskych osobností vedeckého, politického, či umeleckého života: E. Zóla, M. C. Sklodowska, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, J. Satinský a mnoho iných.
Celá hra sa odráža od súkromnej korešpondencie, ktorá rozhodla o osude miliónov ľudí. Listy, pohľadnice, žiadosti, faktúry, predvolania, sťažnosti s obsahom dobrej aj zlej správy. S oslovením „ Milostivá pani, Vážený pán profesor, Láska môjho života...“ a za každým oslovením sa skrýval tajomný príbeh, ktorý dlhú dobu putoval k svojmu pravému príjemcovi. Odoslaný list znamenal odoslané súkromné myšlienky, tajomstvá, hriechy. Čo mohlo byť obsahom listov vážených osobností? Vlastizrada, vražda, tajný milenecký vzťah, skorumpované voľby...? Presne takéto obsahy mali listy vedcov, umelcov, politikov, ktorých sme si vážili.
Listy, odoslané, ale aj tie, ktoré ostali v poslednej zásuvke, dávno nasiaknuté atramentom, od konca 19. storočia až po dobu, kedy ich  vystriedala ich elektrotechnická podoba, bolo veľa. Kto dnes siahne po čistom papieri, vezme do ruky pero a píše úhľadne, pravopisne správne, so všetkými osloveniami? Dnes sú to už iba e-maily.
A vzťah medzi odosielateľom a prijímateľom je čoraz viac a viac slabší. Písal to v zlosti? Myslí to úprimne? Naozaj ma ľúbi? To z e-mailu nevycítiš. Možno, ak by sa všetky tie osobnosti narodili v našej dobe. Možno by vedeli spochybniť, oklamať, že to mysleli inak. Nikto by nezistil, že to s tou vraždou, tajnou láskou myslia vážne...Ale jedna vec ostala rovnaká. A to, ako tie „listy“ píšeme. Ruka nepíše, čo diktuje rozum. A rozum sa nevie dohodnúť so srdcom. To sa nezmenilo. Nová divadelná hra  „Európa v korešpondencii“ od I. Horváthovej, režírovaná Mariánom Peckom  v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici  stojí za pozretie. Nemusíme byť historikmi, aby sme poznali celú históriu. Ale ak máme možnosť nahliadnuť do nej, tak to využime a spoznajme osobné životy ľudí, ktoré do nej zasiahli , a tak vytvorili našu prítomnosť. Vďaka výborným hercom sa preveziete minulosťou starého kontinentu za pomoci takej výnimočnej a jedinečnej veci, ktorú už budúce generácie uvidia len v múzeách – prostredníctvom listov. Všetkých tých  tajných listov, ktoré smeli prečítať len dvaja ľudia,  a dozvedel sa o nich celý svet. 

Karin Kubandová 1.L