zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

REGIONÁLNE ROZPÁVKARKY

Výstava Regionálne rozprávkarky, ktorá bola zorganizovaná v rámci Medzinárodného dňa knižníc a  v spolupráci so ŠVK BB (scenár: Mgr. Eva Urbanová, PhD.,grafika: Mgr. Radka Čabrádiová)., sa zamerala na autorky banskobystrického regiónu, ktorých tvorba obsahuje i žáner autorskej rozprávky.

Ide o druhovo aj historicky odlišné typy spisovateľských osobností. Jej cieľom je  prezentácia unikátneho zbierkového materiálu Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici dotýkajúceho sa týchto vybraných autoriek: Terézia Vansová, Hana Gregorová, Zlata Solivajsová, Hana Ponická, Klára Jarunková.
Vďaka študentkám  z 2.L a ich dramatickému stvárneniu daných spisovateliek  sa majú možnosť naši  študenti oboznámiť   so životnými príbehmi spisovateliek, s ich dielom a vôbec s ich prínosom pre naše kultúrne dejiny. Výstava , ktorá trvá na našej škole od 23.-27.10.2017,  poukazuje na rozmanitosť uplatnenia žánru rozprávky v príslušných historických etapách, spoločenských kontextoch, ale i autorských poetikách.
                                                                                                       PK SJL