zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Exkurzia Bojná

Dňa 12. 10. žiaci I. F, vedení prof. Pokornou a Halvoňovou, navštívili významnú archeologickú lokalitu Bojná, ktorá sa spája s dôležitým obdobím našich dejín - Veľkou Moravou. Svoje dojmy zhrnuli v nasledujúcej prezentácii.