zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Divadelné Košice

Dňa 19.10.2017 sa vybralo 34 študentov GJGT so svojimi profesormi na 2-dňovú exkurziu do druhého najväčšieho mesta na Slovensku, Košíc.
 
Ale našu cestu sme prerušili. Najprv v Levoči, kde koncom stredoveku vstúpila na našom území do umeleckého diania osobnosť sochára neznámeho pôvodu i priezviska. Jeho dielo - HLAVNÝ OLTÁR v BAZILIKE SV. JAKUBA V LEVOČI - vznikalo postupne v dielni na námestí. Pod vedením Majstra Pavla na ňom pracovalo mnoho tovarišov, učňov, pozlacovačov a maliarov. Aj vďaka ich spoločnej práci spred päťsto rokov sa Levoča zaradila v roku 2009 na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Potom sme vyšli na Spišský hrad. Vedeli ste, že hrad je najrozsiahlejším slovenským hradom, dominantou Spiša, harmonicky umiestnenou v krajine na travertínovom brale. Spomína sa ako župný hrad už v 12. storočí. V roku 1993 hrad spolu s okolím ( Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, kostol v Žehre ) zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a dostal sa tak medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta.
Naším hlavným cieľom si však bolo vychutnať umelecký zážitok v Štátnom divadle Košice. Večer sme sa teda hodili do gala a vyrazili do nočných ulíc nádhernej východnej metropoly Slovenska za hlavným programom večera, francúzskou komédiou z pera nemenej slávneho Georgesa Feydeausa, CHROBÁK V HLAVE. Zápletkou tejto svetoznámej frašky bola nevera verných, ktorým ktosi skrátka nasadí chrobáka do hlavy. A nuž, vznikli z toho teda poriadne zmätky. Predstavenie bolo plné humoru a vtipných scénok, vďaka ktorým sa diváci rozhodne nenudili. Taktiež nám táto komédia pripomenula, aby sme sa nehrnuli do unáhlených záverov, pretože nie všetko musí byť v skutočnosti tak, ako to vyzerá. Po skončení predstavenia sme si mohli obzrieť nádhernú spievajúcu fontánu pred divadlom, ktorej krásu zvýraznila nočná obloha spiaceho mesta.
Kombinácia týchto dvoch unikátnych miest, jedného z najstarších hradov na Slovensku a divadelného predstavenia rozhodne splnili požiadavky každého z nás.
 
Thu Thao Tran Minh, 2.B