zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Simulácia európskeho parlamentu

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe pýta, načo nám je členstvo v Európskej únii dobré. Čo sa vlastne v Bruseli a Štrasburgu deje? Veď byť poslancom európskeho parlamentu je ľahké, tam sa nič nedeje, nikto tam nič nerobí.
 
Toto nie je pravda. V piatok, 13. októbra 2017, sa o tom na vlastnej koži presvedčili žiaci našej bilingválnej sekcie, spolu s ďalšími frankofónnymi gymnazistami z celého Slovenska, z Česka a Maďarska. Na pôde Univerzity Mateja v Banskej Bystrici sa totiž konala už štvrtá Simulácia Európskeho parlamentu.
„Hra“, ktorú vytvoril pán Lukáš Macek, riaditeľ Dižonského kampusu univerzity SciencePo, sa začala o pol desiatej ráno zaregistrovaním sa účastníkov a končila o piatej uzatvorením rokovaní. Cieľom je priblížiť fungovanie parlamentu EU študentom, tým ich motivovať k proeurópskemu postoju a chuti angažovať sa vo verejnom sektore. Fungovanie parlamentu je zjednodušené pre potreby tohto cvičenia, a preto trvá iba jeden celý deň. Účastníci sú rozdelení do skutočných strán zasadajúcich v parlamente a každému je pridelená rola, ktorá udáva názory, postoje a štátnu príslušnosť daného poslanca. Je na každom účastníkovi na koľko bude toto zadanie rešpektovať.
Zasadnutie sa začína vybraním dočasného prezidenta parlamentu, ktorým je najstarší poslanec alebo poslankyňa z účastníkov, a tento človek predsedá až do bodu, kedy si poslanci zvolia druhého. Volení sú prihlásení kandidáti z rôznych strán a pokiaľ nie je hneď rozhodnuté nadpolovičnou väčšinou hlasov, voľby sú dvojkolové.
Potom nasleduje obed, pri ktorom sa jednotlivé strany začínajú dohadovať na stratégii, pretože všetkým je pridelená vyhláška, ktorej paragrafy majú upraviť tak aby im to, čo najviac vyhovovalo. Tento proces pokračuje aj po obede, kedy sa intenzita vyjednávaní zvyšuje. Tvoria sa najnepravdepodobnejšie koalície pod slnkom.
V našom prípade sa parlament rozdelil na dve skupiny. Proeurópsku ľavicu, pravicu a centrických liberálov, s tichou podporou Zelených, a na euroskeptických radikálov pravice aj ľavice. Každá skupina si vytvorila stratégiu a obidve boli silné, avšak proeurópske strany boli vo väčšine a teda pri hlasovaní za zmeny prešli len patriace týmto trom stranám. Preto sa na protest niektorí radikáli zdvihli a bez okolkov opustili miestnosť. Po odhlasovaní zmien nasledovalo hlasovanie za celkovú vyhlášku  novej podobe, ktorá bola tiež odhlasovaná. Priestor na reči predsedov strán bol teda vyplnený ďakovnými slovami strán PPE, S&D a ADLE a nahnevanými, sklamanými obvineniami zo strany predsedov ECR, GUE/NGL, EF2D a ENL. Zelení sa nevyjadrili. Zasadnutie bolo potom ukončené prezidentom parlamentu.
Na konci dňa boli víťazmi všetci, lebo zistili ako vlastne parlament funguje. Dokonca sa dozvedeli, že toto zasadnutie bolo veľmi podobné realite. Všetci sa zabavili a užili si tento deň nabitý informáciami. Ďakujeme za možnosť takýmto spôsobom sa vzdelať.
 
Laura Prachárová z V.L.