zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Dňa 10.10 sa uskutočnil deň otvorených dverí do bilingválnej triedy a do triedy s profiláciou na matematiku. Na to, ako sa u nás učí, sa prišlo spolu pozrieť takmer 200 žiakov a ich rodičov. 
Deň sa niesol v príjemnej atmosfére, čo vidieť aj na fotkách. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.