zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

28 čitateľských nadšencov z GJGT

Naše  gymnázium bolo oslovené s ponukou, aby sa zapojilo do literárnej ceny, ktorú vyhlási Literárne  informačné centrum.
Nová literárna cena má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.
V prvej fáze študenti prečítajú 5 kníh, ktoré im odporučí porota Anasoft Litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené vo finálovej desiatke Ceny Anasoft Litera, pretože porota prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov:
Jozef Karika: Trhlina
Víťo Staviarsky: Rinaldova cesta
Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom
Ondrej Štefánik: Som Paula
Ivana Gibová: Barbora, boch & katarzia
Študenti desiatich vybraných gymnázií potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.
Každá škola hlasuje za svojho víťaza a v druhej fáze jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Hlasovaním určia víťaza – laureáta ceny. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa do projektu zapojili.
Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum, Anasoft Litera a Martinus.
Žiaci budú mať na prečítanie 5 kníh 7 týždňov (uzávierka hlasovania študentov bude 28. novembra).
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude počas literárneho festivalu 7. alebo 8. decembra v Bratislave. Na slávnostné vyhlásenie deleguje každá škola 1 študenta, ktorý bude diskutovať o tom, prečo škola vybrala práve tú knihu (STV by  z besedy odvysielala záznam).
Pripravuje sa aj webovú stránku, FB, kde si gymnazisti budú môcť vymieňať názory, prípadne môžu do diskusie zapojiť aj autorov hodnotených kníh. Takisto môžu autori prísť do školy na besedu so študentmi.
 
Do ponúkanej výzvy sa zapojilo 28 našich študentov. Držíme palce, aby vybrali tú „správnu knihu“